犬山市のベトナム料理、多国籍料理のお店フォンセン。ランチやディナーにぜひお越しください。
プライバシーポリシー

Chính sách bảo mật

Privacy policy

Hương Sen (sau đây gọi là cửa hàng của chúng tôi) nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên các hướng dẫn sau.
Cửa hàng của chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách làm cho tất cả nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực.

1 Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được cung cấp sẽ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng được chỉ định tại thời điểm cung cấp.
Cửa hàng của chúng tôi sẽ không thay đổi thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.

2 Cung cấp thông tin cá nhân

Cửa hàng của chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn.
Các biện pháp bảo mật phù hợp sẽ được thực hiện để ngăn chặn mất mát, giả mạo, rò rỉ và xâm nhập trái phép thông tin cá nhân.

3 Quản lý thông tin cá nhân

Cửa hàng của chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, các trường hợp sau được loại trừ.

・Khi chịu sự điều chỉnh của pháp luật
・Khi được yêu cầu bởi cảnh sát hoặc văn phòng công cộng

4 Về yêu cầu của bạn

Nếu khách hàng có yêu cầu tiết lộ, xóa, chỉnh sửa, v.v. thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ trả lời trong phạm vi cần thiết.

5 Tuân thủ và xem xét pháp luật và các quy định

Cửa hàng của chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp Nhật Bản hiện hành và các quy tắc khác liên quan đến thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét nội dung của chính sách này và cố gắng cải thiện nó.

6 Liên lạc với chúng tôi

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của cửa hàng chúng tôi Vui lòng liên hệ với chúng tôi từ đây.